O MENI

MICHAEL (prije Vrljić) KATARINA dipl. homeopat

Diplomirala je na studiju klasične homeopatije The London International College of Homeopathy 2004-07. i započela samostalnu homeopatsku praksu 09/2006.g. Uslijedile su dodatne edukacije od 2014. do danas na seminarima iz fitoterapije i mikronutriticije, te 2015. iz osnova shiatsu tehnike. U radu s pacijentima i liječenju primijenjuje i prepisuje navedene metode liječenja i lijekove, i osobno pruža energetske iscjeljujuće tretmane – vidi ISCJELJUJUĆI ENERGETSKO - HOMEOPATSKI TRETMANI Od 10/2007. sjedište Homeopatskog savjetovališta je u Petrinjskoj ulici br. 6 u Zagrebu.

Kao obiteljski terapeut u svakodnevnoj je praksi stekla iskustvo u liječenju djece i djece s otežanim razvojem kao što je govor, ponašanje ( pažnja, autizam ), neurološki simptomi, osjetljivost na alergije – vidi Liječenje / Liječenje djece

U liječenju depresije, strahova i drugih emotivno mentalnih tegoba povezuje homeopatski i neurološki pristup u prepoznavanju stanja i liječenju, te osobno pruža podršku pacijentima kroz energetske tretmane za opuštanje i revitalizaciju – vidi Liječenje / Depresija i Liječenje / Strah

Žensko zdravlje – konstitucije, CIN, miomi, predmenopauza, neplodnost - vidi Liječenje / Žensko zdravlje.

 

O homeopatskom liječenju akutnih stanja ( alergije, upale i bolovi ), kroničnih i neuroloških oboljenje – više u posebnim poglavljima Liječenje / Akutna stanjaLiječenje / Kronična oboljenja / Liječenje / Neurološka oboljenja

Liječenje se zasniva na prepoznavanju osobne homeopatske konstitucije i individualnom liječenju stanja i simptoma. Uz homeopatsku i analizu dijagnostičkih pretraga i mišljenja, naglasak je na emotivno mentalnom proživljavanju i stavu pacijenta o njegovom stanju i bolesti. Holističko liječenje provodi se uzimanjem homeopatskih lijekova i/ili fitoterapije. Većina pacijenata rado dolazi i na redovite energetske tretmane na opuštanje, revitalizaciju i ozdravljivanje pojedinih organa i cijelog bića. Preporučuje se prilagodba životnih navika i odgovarajući način prehrane. Prepoznata je otvorenost i potreba pacijenta da razgovara s terapeutom. Međusobno povjerenje, iskrenost i diskrecija su temelji za individualan, neformalan i spontan pristup, s krajnjom svrhom da se pacijent do izliječenja osjeća dobro i opušteno.

Katarina Vrljić dipl. homeopat
JADIZAJNSTUDIO \ ZOKIDIZAJN
© 2012. - 2024. Homeopatsko savjetovalište