NEUROLOŠKA OBOLJENJA

UČESTALOST I UZROCI

Neurološki simptomi su vrlo različiti i broj ljudi u svijetu koji od njih pati se rapidno povećav...više...

HOMEOPATIJA U LIJEČENJU NEUROLOŠKIH SIMPTOMA

Za većinu neuroloških oboljenja postoje jasna medicinska objašnjenja o zahvaćenosti pojedinog ne...više...

KONSTITUCIJA I NEUROLOŠKA OSJETLJIVOST

U homeopatiji se prepoznaju osobne konstitucije koje pokazuju naglašenu neurološku skolonst i os...više...povratakNEUROLOŠKA OBOLJENJA
JADIZAJNSTUDIO \ ZOKIDIZAJN
© 2012. - 2024. Homeopatsko savjetovalište