AKUTNA STANJA I ALERGIJE

POGORŠANJA I AKUTNA STANJA KRONIČNIH BOLESTI

Naglasila bih posebno kod pacijenata koji imaju teža kronična oboljenja i liječe se homeopatski, da se i u akutnim stanjima posavjetuju sa svojim homeopatom. Naime, da se izbjegne ponovno uzimanje konvencionalnih lijekova koji ometaju djelovanje terapije; simptomi i intenzitet akutnog stanja su dobra informacija homeopatu o općem stanju njegovog pacijenta i smjernica za daljnje liječenje. Zatim, pogoršanje ili akutno stanje osnovne bolesti dok se pacijent potpuno ne oporavi se može uspješno ublažiti;
kod prilično težih, neugodnih i bolnih stanja kao ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti se mogu zaustaviti akutne faze bolesti ( učestale i bolne stolice, krvarenje, iscrpljenost ); urinarne infekcije s visokom temperaturom i zimicom, pečenjem i jakim bolovima, pojava krvi u urinu i prisutnos bakterija kao E.coli;
kod upala sinusa i uhobolja, angina ako je čak brisom potvrđen streprtokok i druge bakterije i sl; bronhitisi, upale pluća i akutna alergijska stanja respiratornog sustava se također uspješno liječe;
reumatski bolovi i ukliještenja se mogu brzo ublažiti;
neugodne glavobolje, menstrualni bolovi i općenito bolovi i druga akutna stanja;

Kod takvih složenijih akutnih stanja preporučila bih da pacijenti sami ne posežu za lijekovima i uputama koje su pročitali o indikacijama, već da obavezno potraže upute svog homeopata. Liječenje takvih stanja obavezno prate i dijagnostičke pretrage krvi, urina, ultrazvuk, rentgen i dr., jer nakon subjektivnog osjećaja poboljšanja i smirivanja stanja bitna je kontrolna pretraga koja će pokazati potrebu daljnjeg liječenja.


povratak28. 05. 2012.     09:51:02

POGORŠANJA I AKUTNA STANJA KRONIČNIH BOLESTI
JADIZAJNSTUDIO \ ZOKIDIZAJN
© 2012. - 2024. Homeopatsko savjetovalište